loading
9:50 tối

Bar Poker Open Event 2: Đóng đăng ký; Hơn 4.000 đô la lên hàng đầu

Golden Nugget

Đăng ký đã đóng vn68 xep hang fifa gamecửa trong giải đấu mua giá rẻ và DEEP $ 110 với hơn 200 mục đã đẩy một giải thưởng tốt đẹp với giá. Tổng cộng có 206 mục nhập tiền của họ để tạo ra một giải thưởng trị giá 16.480 đô la với 21 người chơi cuối cùng kiếm được tiền.

Một khoản tiền mặt ở vị trí thứ 21 trị giá 183 đô la, năm người chơi cuối cùng sẽ kiếm được ít nhất một ngày trả lương bốn chữ số và người chiến thắng ngày mấy việt nam đá game slot bỏ đi với 4.283 đô la. Không tệ cho một khoản đầu tư $ 110.

Hơn 80 người chơi vẫn còn vì vậy họ sẽ chơi trò này cho đến sáng sớm.

Sự kiện 2 Thanh toán:

Đầu tiên: $ 4,283
Thứ 2: $ 2,647
Thứ 3: $ 1,911
Thứ 4: $ 1,404
5: $ 1,049
6: $ 797
7: $ 616
8: $ 483
9th: $ 386
10 - 12: $ 313
13 - 15: $ 257
16 - 18: $ 215
19 - 21: $ 183

0 bình luận Ngày 11 tháng 6 năm 2017

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được wc nam công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *