Lin ?on poker n?ng
world cup 2022 vòng loại California

Pizza & Grill ? pha tay hoang d? vo ngy 18/8/22 @ 6:00 PM

31 ng??i ch?i ?? tham gia
449,81 ?i?m Super League ki?m ???c
3 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
7 ng??i ch?i ki?m ???c ?i?m Super League

K?t qu? s? ki?n

game bài đổi thưởng uy tín 2021 texas holdem cắt video online the casino
Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 George Chavarria 111,95 1,00 $ 0,00
2 Kelly Murphy 79,16 1,00 $ 0,00
3 Irina Lapresti 64,64 1,00 $ 0,00
4 David Goldy 55,98 0,00 $ 0,00
5 Kevin Kennedy 50,07 0,00 $ 0,00
tải thiên đường trò chơi 6 Alison Prochazka 45,70 0,00 $ 0,00
7 Hannah Schwartz Pro 42,31 0,00 $ 0,00