Poker mi?n ph ? New York
tai game choang club Newyork

Bel Air Diner vo ngy 24/8/22 @ 4:00 chi?u

24 ng??i ch?i ?? tham gia
318.32 ?i?m Super League ki?m ???c
3 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
5 c?u th? ki?m ???c ?i?m choi phom Super League

K?t qu? s? ki?n

baccarat evolution đổi thưởng
Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Thin th?n Mendez Pro 98,50 1,00 $ 0,00
2 Brian Ali Pro 69,65 1,00 $ 0,00
3 Bertram Kreuter sòng bài online 56,87 1,00 $ 0,00
4 Anthony Lundy Pro 49,25 roulette game 0,00 $ 0,00
5 Richard Ramos 44,05 lich thi dau vck world cup 2022 0,00 $ 0,00