fifa com app quay video rõ nét BAR POKER MỞ ?Sự kiện 6
loading
4:52 chiều

Sự kiện 6:lich thi đấu vong loai wc 307 Người chơi tạo ra một giải thưởng trị giá 33.770 đô la

Sự kiện BPO 6/GPS Sự kiện 24: $ 25.000 được đảm bảo không có giới hạn thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 @ 1:00 PM Mục nhập: 307 Giải thưởng: $ 33,770 Địa điểm Tên cuối cùng Tên thành phố 1 Bradshaw Andrew Preston $ 4,914 Jacques St Clement $ 4.564 3 Franco Bejamin Montpellier VT $ 3,487 4 Gonzales James Duncanville TX $ 3,336 5 [