Kontenders Poker USA
game đánh bài trực tuyến Khu v?c KO Online-Charity Vng

3 ??a ?i?m
6 tr ch?i m?i tu?n

Kontenders Poker USA l m?t gi?i ??u lin k?t poker poker.

tại rikvip 2020 Kontenders Poker USA

?? ?i?u ki?n

Bar Poker Open Championship Vng lo?i g?n ?ay

Jim Pugh bang xep hang bóng da Pro

?? ?i?u ki?n 08/21/2022

Cameron c trch Pro

?? ?i?u ki?n 08/21/2022

Devin Murray kiểm tra fc fo4

?? ?i?u ki?n 08/14/2022

Jonte Sutton Pro

?? ?i?u ki?n 08/14/2022

Harley Wiyninger Pro tivi trực tuyến

?? ?i?u ki?n 07/31/2022

s? ki?n s?p t?i

H?m nay Ngy mai Tu?n Tu?n t?i
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Thu 08/25 20:00 Clubko-PM Lubbock, TX
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Thu 08/25 20:00 Clubko-PM Lubbock, TX poker free
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.

B?ng x?p h?ng Super League

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#1 Sergio de la Garza 2.465,52
#2 Lin k?t tại sunwin cho iphone Mary 1.412,87
#3 Scott Miller 1.219,08

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n cho m?t l?i th? t? ph?c h?i/b? sung mi?n ph trong tr?n chung k?t tr?c tuy?n Super League.

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#4 mayclub apk Kenneth Hanner 1.202.11 16,97
#5 Darrell Johnson Pro 1.152,29 66,79
#6 Barb Ellebracht 1.126,69 92,39
#7 Sandy McConnell Pro 1.074,20 144,88
#s? 8 Deborah Nix Pro 718.82 500,26
#9 Jill Pratt 690,82 528,26
#10 Diogo Garcia Vaz Pereira 533,81 685,27

K?t qu? s? ki?n

Ngy Th?i gian Ng??i ch?i ??a ?i?m
TUE 08/23 20:00 Clubko -PM - Lubbock, TX Ch?a gi?i quy?t
M?t tr?i 08/21 20:00 10 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
Th? Su 08/19 20:00 10 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
Thu 08/18 20:00 s? 8 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
Th? t? 08/17 20:00 9 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
Tue 08/16 20:00 10 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
Th? Hai 08/15 20:00 s? 8 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
M?t tr?i 08/14 20:00 9 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
Th? b?y 08/13 20:00 6 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?
Th? Su 08/12 20:00 s? 8 Clubko -PM - Lubbock, TX K?t qu?