viet nam đá mấy giờ bắn cá tiên Thanh Poker mở ?Ngày 1C Chuyến bay B: Pocket Kings kiếm được Cesar Robledo A Knockout tai go88 apk
loading
2:45 sáng

Ngày 1C Chuyến bay B: Pocket Kings kiếm được Cesar Robledo A Knockout

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 14: 6.000/12.000/12.000 BB Ante
Ngày 1C Chuyến bay B Mục nhập: 319
Ngày 1C Người chơi B Day Flay còn lại: 35

Cesar Robledo

Một người chơi xếp chồng ngắn đã có 65.000 người cuối cùng của cô ấy trong Pre-flop giữ QHQC nhưng chạy ngay vào khkc của Cesar Robledo. Hội đồng quản trị đã chạy ra 5S5C2CKD8D và Robledo đã cải thiện thành một ngôi nhà đầy đủ để kiếm được cái nồi và loại trực tiếp.

Cesar Robledo- 250.000

0 bình luận Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *