Bar League Pro
chơi game rút tiền mặt Tr?c tuy?n

B?vòng loại wc châu âu ?c xay d?ng m? th?ng bo Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 24/24/22 @ 9:00 t?i

108 ng??i ch?i ?? tham gia
1.677,26 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
20 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
22 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

game bài kích hoạt sđt tặng tiền 2021
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Eduardo Hernandez Carstens Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 208,96 18,84 $ 100,00
2 Robert Glaser Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 147,76 15,07 $ 0,00
3 Kevin Higgs dvk9.com 120,64 12,56 $ 0,00
4 Michael Schena Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 104,48 10,05 $ 0,00
5 Michael Diaco Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 93,45 8,79 $ 0,00
6 C?ng vin B t??c Kh?ng gi?i h?n New York 85,31 7.54 $ 0,00
7 Michael Teixeira Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 78,98 6.28 $ 0,00
s? 8 Gualberto Arruda Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 73,88 5.65 $ 0,00
9 John O'Malley Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 69,65 5.02 $ 0,00
10 Betty Anderson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 66,08 4.40 $ 0,00
11 Grace Olszewski dvk9.com 63,00 3,45 $ 0,00
12 Raymond Dureault III Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 60,32 3,45 $ 0,00
13 Jack Bell Deepstacks Poker League 57,96 3,45 $ 0,00
14 Lawrence Trautwein Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 55,85 3,45 $ 0,00
15 Richard Ajemian Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 53,95 3,45 $ 0,00
16 Emanuel Brown Poker mi?n ph ? New York 52,24 2,83 $ 0,00
17 Chun Destramp Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 50,68 2,83 $ 0,00
18 Keri Whalen Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 49,25 2,83 cards blackjack $ 0,00
19 William Porter Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 47,94 zowin 2020 2,83 $ 0,00
20 Thomas Biddle Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 46,73 2,83 $ 0,00
21 Kathleen Benischeck Riverchasers lịch bóng đá việt nam world cup 45,60 0,00 $ 0,00
22 Janice Garcia Poker mi?n ph ? New York vòng bảng wc 2022 44,55 0,00 $ 0,00