Bar League Pro
chơi game yugioh Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 20/22/22 @ 2:00 chi?u

127 ng??i ch?i ?? tham gia
2.002.10 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
12 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
26 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

bang xep hang vong loai wc khu vuc nam my vg dota 2 game say 69 đổi thưởng game xì dách
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Christopher Weaver Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 226,60 1,00 $ 0,00
2 John Bynoe Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 160,23 1,00 $ 0,00
3 Joan Gaffner Gi?i ??u poker ngh? d??ng 130,83 lịch thi đấu world cup 2022 1,00 $ 0,00
4 Curt B?ng Trn gi?i ??u poker hng ??u 113.30 1,00 $ 0,00
5 Laura Santeusanio Riverchasers 101.34 1,00 $ 0,00
6 Beverly Cickyham Kh?ng gi?i h?n New York 92,51 1,00 $ 0,00
7 Christy Smith Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 85,65 1,00 $ 0,00
s? 8 game bắn cá ăn xu John Donovan Kh?ng gi?i h?n New York 80.11 1,00 $ 0,00
9 Michael Teixeira Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 75,53 1,00 best online casinos $ 0,00
10 Julius Spencer Chuy?n tham quan poker Texas 71,66 1,00 $ 0,00
11 Bettina Clary Lin ?on poker n?ng 68.32 1,00 $ 0,00
12 Bryce Myers Chuy?n tham quan poker m?t l?n 65,41 1,00 $ 0,00
13 Rochelle Shore Riverchasers 62,85 0,00 $ 0,00
14 Betty Anderson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 60,56 0,00 $ 0,00
15 Lana Titta Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 58,51 0,00 $ 0,00
16 Clarence Troy dvk9.com 56,65 0,00 $ 0,00
17 Mike Basista Ph h?p v?i gi?i ??u poker 54,96 0,00 $ 0,00
18 James Brown Aces Cracked Poker League 53,41 0,00 $ 0,00
19 Rhonda Dias Kontenders Poker USA 51,98 0,00 $ 0,00
20 G. Scott Barber Riverchasers 50,67 0,00 $ 0,00
21 Cheryl Deleary Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 49,45 0,00 $ 0,00
22 Robert Livers Koala T Poker League 48.31 0,00 $ 0,00
23 Barry Rauenzahn Riverchasers 47,25 0,00 $ 0,00
24 Marissa Angelo Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 46,25 0,00 $ 0,00
25 Elaine Esposito Kh?ng gi?i h?n New York 45,32 0,00 $ 0,00
26 Edward Perkins Deepstacks Poker League 44,44 0,00 $ 0,00