loading
7:17 tối

Giải vô địch BPO: Burnett tăng gấp đôi qua Martorella

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 27: 250.000/500.000/500.000 BB Ante
Tổng số mục: 2.386
Người chơi còn lại: 8

Nick Burnett

Nick Burnett (một lần poker) đã chuyển tất cả trong 3.995.000 xì phé từ Cutoff và Patrick Martorella gọi từ người mù nhỏ. Màu mù lớn gấp lại và bàn tay được hiển thị.

Nick Burnett: 9h9c
Patrick Martorella: 8h8c

Hội đồng quản trị đã chạy ra JH3D2SJD4S và Burnett, Pocket Nines đã giơ lên ??để kiếm anh ta gấp đôi.

Nick Burnett- 8.990.000
Patrick Martorella- 9.500.000

0 bình luận Ngày 16 tháng 10 năm 2021

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các game câu cá trung quốc trường bắt buộc được đánh dấu *