twin đánh bài
loading
6:03 tối

Ngày 2: Cập nhật kết quả vòng loại châu á hôm nay số lượng chip Patrick Martorella dẫn đầu 24 cuối cùng

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 21: 50.000/100.000/100.000 BB Ante
Tổng số mục: 2.386
Người chơi còn lại: 24

Patrick Martorella

Bảng 1.

Ron Licari- 3.975.000
Toby Mason- 1.100.000
Kevin Fox- 2.125.000Jake Dennehy- 4.450.000
Gina Esposito- 675.000
Fritz Barnes- 2.750.000
Shelby Williams- 5.100.000
Tom Rudman- 2.600.000 có thể 2.

Nick Burnett- 2.250.000
Paul Kelly- 625.000
Jennifer Atkinson- 750.000
Mike Reesman- 675.000
Shelley VAGT- 1.300.000
Richard Kelley- 1.800.000
John Wolfson- 1.300.000
Craig Farley- 2.200.000

Bàn số 3.

Wilbur Terry- 5.500.000
Chris Farkas- 4.100.000
Patrick Martorella- 8.300.000
Jacky lịch thi đấu vòng loại world cup 10 10 Lau- 1.170.000
Luis Lopez- 1.500.000
Chad Anderson- 1.000.000
Clayton Hendricks- 2.600.000
Mark Moyer- 3.000.000

0 bình luận Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *