loading
3:48 chiều

Sự kiện 12: Brenda Mitan đứng đầu lĩnh vực người chơi 119 để lấy chia sẻ sư tử của nhóm giải thưởng $ 10,353!

Sự kiện BPO 12/GPS Sự kiện 35: $ 5.000 Đảm bảo Không có giới hạn Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019 @ 7:00 PM Mục tải vua bài onlinenhập: 119 Giải thưởng: $ 10,353 Địa điểm Tên cuối cùng Tên thành phố Số tiền giải thưởng 1 Mitan Brenda Dupo IL $ 2,166 2 Tauber Wayne Middleborough MA $ 1,525 3 Russell Kenneth Fort trị giá TX $ 1,344 4 Pratt Skylar Pocatello ID $ 1,132 [Mạnh]