Aces Cracked Poker League
game bai yo88 Colorado game bài yugi

Phng ch? th? thao ngoi san kh?u vo ngy 15/8/22 @ 6:00 PM

36 ng??i ch?i ?? tham gia
527.37 ?i?m Super League ki?m ???c
3 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
8 ng??i ch?i ki?m ???c ?i?m Super League

K?t qu? s? ki?n

xì phé lịch thi đấu tranh giải 3
Th? h?ng Ng?xì tố?i ch?i ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Matt Rosenhahn 120,64 1,00 $ 0,00
2 Paul Bulba 85,31 1,00 $ 0,00
mậu binh 3 Elena Aldrich 69,65 1,00 $ 0,00
4 Miguel de la Fuente 60,32 10 1 việt nam đá với đội nào 0,00 $ 0,00
5 Doug Comiskey 53,95 0,00 ngày khai mạc world cup 2022 $ 0,00
6 Todd Griffin 49,25 0,00 bxh vong loai wc vn $ 0,00
7 Jerry Johnson 45,60 0,00 $ 0,00
s? 8 John McIntire 42,65 0,00 $ 0,00