Bar League Pro
game ban ca doi thuong Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 24/24/22 @ 2:00 chi?u

135 ng??i ch?i ?? tham gia
2.109.16 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
bảng điểm world cup
13 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
27 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

playcoc đổi thưởng
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Jacob Dionne Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 233,63 1,00 $ 0,00
2 Tr??ng khoa dvk9.com 165.20 1,00 $ 0,00
3 Lawrence Saulnier Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 134,88 1,00 $ 0,00
4 Luis Luis Rodriguez Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 116,81 1,00 $ 0,00
5 Edward Erhard Kh?ng gi?i h?n New York 104,48 1,00 $ 0,00
6 Irfan Mohammed Misfits Poker League 95,38 1,00 $ 0,00
7 David Varner Gi?i ??u poker ngh? d??ng 88.30 1,00 $ 0,00
s? 8 Steve Rose Lin ?on poker n?ng 82,60 1,00 $ 0,00
9 Jolanda Tedford Chuy?n tham quan poker m?t l?n 77,88 1,00 $ 0,00
10 Russ Jackson Rochester Pub Poker 73,88 1,00 $ 0,00
11 David Silva Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 70,44 1,00 $ 0,00
12 Evan Myers Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 67,44 1,00 $ 0,00
13 Tracey Monahan Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 64,80 1,00 $ 0,00
14 Yongbok Hwang Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 62,44 0,00 $ 0,00
15 Marvin Spruck Poker mi?n ph ? New York 60,32 0,00 $ 0,00
16 Lawrence Kiewra Poker Island Poker 58,41 0,00 $ 0,00
17 Anthony Hillica Poker mi?n ph ? New York 56,66 0,00 $ 0,00
18 James Pierce dvk9.com 55,07 0,00 $ 0,00
19 Louis Ifkovitch Riverchasers 53,60 0,00 $ 0,00
20 Leigh Ann Merry Lin ?on poker n?ng 52,24 0,00 nhatvip $ 0,00
21 Jim Pugh Kontenders Poker USA 50,98 789clu 0,00 $ 0,00
22 Christopher Payne dvk9.com 49,81 0,00 $ 0,00
23 video online Teferi Mekonnen Trn gi?i ??u poker hng ??u casino hồ tràm 48,71 0,00 $ 0,00
24 Terry Johnson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 47,69 0,00 $ 0,00
25 Matthew Jones Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 46,73 0,00 $ 0,00
26 L Wilda Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 45,82 0,00 $ 0,00
27 Theresa Campbell Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 44,96 0,vn wc 00 $ 0,00