Freeroll Atlanta
gamebai Georgia

4 ??a ?i?m
2 tr ch?i m?i tu?n

Freeroll Atlanta l m?t gi?i ??u lin k?t m? poker.

s? ki?n s?p t?i

H?m nay Ngy mai Tu?n Tu?n t?i
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?bd tt kq n trong ph?m vi ngy ny.
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.

B?ng x?p h?ng Super League

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#1 Matt Palumbo 619,89 bong da truc tiep vn hom nay

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n cho m?t l?i th? t? ph?c h?i/b? sung mi?n ph trong tr?n chung k?t tr?c tuy?n Super League.

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#2 Susan Kramer 390,77 229.12
#3 John Kontoghiorghes 374,04 245,85
#4 TC Stegall 333,79 286.10

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i choi casino truc tuyen cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n cho tr?n chung k?t tr?c tuy?n Super League.

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#5 Joni Troxel 312,99 20,80
#6 Sonny Clemmons 280,09 53,70
#7 game bài rồng lửa Brent Gellineau 279,26 54,53
#s? 8 Daniel Kramer 275,52 58,27
#9 Eddie Bee 234.10 99,69
#10 Amir Davis chơi game bài tiến lên miền nam miễn phí 225,08 108,71

K?t qu? s? ki?n

game đánh bài phỏm lv88 casino
Ngy Th?i gian Ng??i ch?i ??a ?i?m
M?t tr?i 08/21 13:00 22 C?ng ty s?n xu?t bia Biggerstaff - Atlanta, GA K?t qu?
Th? b?y 08/20 13:00 23 ??c l?p - Atlanta, GA K?t qu?
M?t tr?i 08/14 13:00 14 C?ng ty s?n xu?t bia Biggerstaff - Atlanta, GA K?t qu?
Th? b?y 08/13 tỷ số trực tiếp hôm nay 13:00 21 ??c l?p - Atlanta, GA K?t qu?
M?t tr?i 07/31 13:00 22 C?ng ty s?n xu?t bia Biggerstaff - Atlanta, GA K?t qu?
Th? b?y 07/30 13:00 20 ??c l?p - Atlanta, GA K?t qu?
M?t tr?i 07/24 13:00 14 C?ng ty s?n xu?t bia Biggerstaff - Atlanta, GA K?t qu?
Th? b?y kp bóng đá07/23 13:00 17 ??c l?p - Atlanta, GA K?t qu?
M?t tr?i 07/17 13:00 12 C?ng ty s?n xu?t bia Biggerstaff - Atlanta, GA K?t qu?
Th? b?y 07/16 13:00 36 ??c l?p - Atlanta, GA K?t qu?