Bar League Pro
go88 truc tuyen Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 24/24/22 @ 8:00 t?i

183 ng??i ch?i ?? tham gia
đánh bạc trên tải fifa online 4 mobile mạng
2.934,16 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
18 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
37 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t thứ tự vòng loại world cup 2022 qu? s? ki?n

tai game fa88 nohu 2021
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 James Gill Riverchasers 272.01 1,00 quay màn hình máy tính online $ 0,00
2 Nicolas Serpa Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 192,34 1,00 $ 0,00
3 Sherri Darpe Kontenders Poker USA tải game xếp bài solitaire cổ điển 157.04 1,00 $ 0,00
4 John Zimmermann Poker Island Poker 136.00 1,00 $ 0,00
5 Daniel Pearson Riverchasers 121,64 1,00 $ 0,00
6 Rachael Lambert Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 111.05 1,00 $ 0,00
7 Emilio Gonzalez Gi?i ??u poker ngh? d??ng 102,81 1,00 $ 0,00
s? 8 Catherine-Anne Reardon Lin ?on poker n?ng 96,17 1,00 $ 0,00
9 Mary Gosnell-Caplan Riverchasers 90,67 1,00 $ 0,00
10 Carlos Calderon Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 86,02 1,00 $ 0,00
11 Tommy Genova dvk9.com 82,01 1,00 $ 0,00
12 Sue Gilbertson Kontenders Poker USA 78,52 1,00 $ 0,00
13 Stephen Farias Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 75,44 1,00 $ 0,00
14 Brian Coffey Kh?ng gi?i h?n New York 72,70 1,00 $ 0,00
15 Theresa Campbell Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 70,23 1,00 $ 0,00
16 Samantha McPhail Kh?ng gi?i h?n New York 68.00 1,00 $ 0,00
17 Shaun Tibbo Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 65,97 1,00 $ 0,00
18 James Pierce dvk9.com 64.11 1,00 $ 0,00
19 Christine Capone Kh?ng gi?i h?n New York 62,40 0,00 $ 0,00
20 LEDA Leggieri Pocket Aces Poker League 60,82 0,00 $ 0,00
21 Mike Kelly Kh?ng gi?i h?n New York 59,36 0,00 $ 0,00
22 Trudy Barkalow Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 57,99 0,00 $ 0,00
23 Gloria Andersen Chuy?n tham quan poker m?t l?n 56,72 0,00 $ 0,00
24 Trudi Culver Gi?i ??u poker ngh? d??ng 55,52 0,00 $ 0,00
25 Caroline Springstead dvk9.com 54,40 0,00 $ 0,00
26 Susan McConnell Kh?ng gi?i h?n New York 53,34 0,00 $ 0,00
27 Tony Dunlap dvk9.com 52,35 0,00 $ 0,00
28 Bob Quinn Gi?i ??u poker ngh? d??ng 51,40 0,00 $ 0,00
29 Charles Bria Riverchasers 50,51 0,00 $ 0,00
30 Eddie Barajas Poker cu?i cng c?a nh v? ??ch 49,66 0,00 $ 0,00
31 Jerry Grochow Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 48,85 0,00 $ 0,00
32 Scott kh?n ngoan Deepstacks Poker League 48,08 0,00 $ 0,00
33 Sean Gibson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 47,35 0,00 $ 0,00
34 Andrew Upton Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 46,65 0,00 $ 0,00
35 Tim Androes dvk9.com 45,98 0,00 $ 0,00
36 Riva Aotta Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 45,33 0,00 $ 0,00
37 Paul Shibles Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 44,72 0,00 $ 0,00