loading
7:09 tối

Giải vô địch BPO: Farkas tăng gấp đôi qua Licari

tuyển vn hôm nay

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 26: 200.000/400.000/400.000 BB Ante
Tổng số mục: 2.386
Người chơi còn lại: 8

Chris Farkas

Ron Licari (Riverchasers) đã tăng lên 1.500.000 từ Cutoff và Chris Farkas (AZ Hold KhănEM) đã chuyển tất cả trong 3.750.000 từ người mù nhỏ. Người mù lớn gấp gập và Licari gọi là đặt farkas vào nguy cơ.

Chris Farkas: 8H8C
Ron Licari: 2H2D

Hội đồng quản trị đã chạy ra ASJH7D9D4S và Farka, nhân đôi ngăn xếp của mình.

Chris Farkas- 7.900.000
Ron Licari- 4.025.000

chỉ số ẩn cầu thủ
0 bình luận Ngày 16 tháng 10 năm 2021

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc tải sun triangle quiz game được đánh dấu *