Poker mi?n ph ? New York
xếp bài solitaire Newyork

7 ??a ?i?m
3 tr ch?i m?i tu?n

New York mi?n ph poker l m?t gi?i ??u lin k?t poker poker.

Bar Poker Open Championship Vng lo?i g?n ?ay

game đánh bài tiến lên đổi tiền thật

Mikhail Patish Pro

?? ?i?u ki?n 08/21/2022

Emanuel Brown Pro

?? ?i?u ki?n 08/21/2022
w/ gi du l?ch ??y ??

g365 vin shop

Eugene Spruck Pro

?? ?i?u ki?n 07/31/2022

Phil Hoff

?? ?i?u ki?n 07/17/2022

s? ki?n s?p t?i

H?m nay Ngy mai Tu?n Tu?n t?i
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Thu 08/25 6:00 t?i Bel Air Diner Astoria, N? hong, NY
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Thu 08/25 6:00 t?i Bel Air Diner Astoria, N? hong, NY
M?t tr?i 08ty so da banh/28 16:00 Bel Air Diner Astoria, N? hong, NY
Th? Hai 08/29 20:00 Haven Grand Brooklyn, NY keo nha cai truc tiep hom nay
Thu 09/01 6:00 t?i Bel Air Diner Astoria, N? hong, NY
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
M?t tr?i 09/04 16:00 bóng đá tv 101 Bel Air Diner Astoria, N? hong, NY

B?ng x?p h?ng Super League

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#1 bxh bong da Andres Torabi Pro 998.01

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n cho m?t l?i th?vào rồi chấm tivi t? ph?c h?i/b? sung mi?n ph trong tr?n chung k?t tr?c tuy?n Super League.

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#2 Thin th?n Mendez Pro 702,68 295,33
#3 Michael Bracero 668.84 329,17
#4 Adam Iaccarino 475,18 522,83
#5 Aleksandr Shkadron Pro 425,61 572,40

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n cho tr?n chung k?t tr?c tuy?n Super League.

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#6 Phil Hoff 385,79 39,82
#7 Erik Coler 338,75 86,86
#s? 8 Brian Ali Pro 329,86 95,75
#9 Thiago Narcsez 295,88 129,73
#10 Philip Bellucci Pro 252,36 173,25

K?t qu? s? ki?n

Ngy Th?i gian Ng??i ch?i ??a ?i?m
Th? Hai 08/22 20:00 20 Haven Grand - Brooklyn, NY K?t qu?
M?t tr?i 08/21 16:00 24 Bel Air Diner - Astoria, N? hong, NY K?t qu?
Thu 08/18 6:00 t?i 22 Bel Air Diner - Astoria, N? hong, NY K?t qu?
Th? Hai 08/15 20:00 20 Haven Grand - Brooklyn, NY K?t qu?
M?t tr?i 08/14 16:00 36 Bel Air Diner - Astoria, N? hong, NY K?t qu?
Thu 08/11 6:00 t?i 20 sam68 club Bel Air Diner - Astoria, N? hong, NY K?t qu?
Th? Hai 08/08 20:00 20 Haven Grand - Brooklyn, NY K?t qu?
M?t tr?i 08/07 16:00 20 Bel Air Diner - Astoria, N? hong, NY K?t qu?
Thu 08/04 6:00 t?i 20 Bel Air Diner - Astoria, N? hong, NY K?t qu?
Th? Hai 08/01 20:00 20 game cờ bạc Haven Grand - Brooklyn, NY K?t qu?