Kh?ng gi?i h?n New York
no deposit casino Newyork

Greene Ra ??ng ??ng c? vo ngy 23/23/22 @ 6:30 chi?u

11 ng??i ch?i ?? tham gia
152,35 ?i?m Super League ki?m ???c
3 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
3 c?u th? ki?m ???c ?i?m Super League

K?t qu? s? ki?n

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Dan Oftring 66,69 top team dota 2 1,00 $ 0,00
2 Brandi USCHIN 47.16 vlwc 2022 châu á cao thủ tiến lên 1,00 $ 0,00
3 Corey Dender 38,50 1,00 áo đội tuyển argentina poker trực tuyến $ 0,00