Ph h?p v?i gi?i ??u poker
đánh poker online Vng B?c Virginia

2 ??a ?i?m
1 tr ch?i m?i tu?n

Ph h?p v?i Poker League l m?t gi?i ??u lin k?t m? poker.

s? ki?n s?p t?i

H?m nay Ngy mai Tu?n Tu?n t?i
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi lich viet nam uae ngy ny.
tải sun triangle quiz ios
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Thu 09/01 9:00 t?i Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt Hagerstown, MD
Ngy Th?i gian poke game online??a ?i?m ??a ?i?m
Kh?ng c s? ki?n trong ph?m vi ngy ny.

B?ng x?p h?ng Super League

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#1 Stefanie Browning 137,29

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n cho tr?n chung k?t tr?c tuy?n Super League.

quay phim màn hình win 10
Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#2 James Snyder 112,83 24,46
#3 Eugene Stohlman 95,15 42,14

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n ?? c th? mua vo Gi?i v? ??ch BPO ti?p theo.

game bai b99
Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#4 Justin Gordon 60,32 34,83
#5 Todd Elwood 56,87 38,28
#6 Beckie Kress 56,87 38,28game poker online pc
#7 Jack Cline 56,87 38,28
#s? 8 Joe Cicchillo 40,21 54,94

K?t qu? s? ki?n

Ngy Th?i gian Ng??i ch?i ??a ?i?m
Thu 08/18 9:00 t?i s? 8 Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 08/04 9:00 t?i 9 Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 07/21 9:00 t?i s? 8 Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 07/07 9:00 t?i s? 8 Nh my ch?ng c?t vòng loại world cup 2002 châu á Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 06/16 9:00 t?i s? 8 Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 06/02 9:00 t?i 10 Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 05/19 9:00 t?i 9 Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 05/05 9:00 t?i vn nào đá 6 Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD K?t qu?
Thu 04/21 9:00 t?i Nh my ch?ng c?t Meinelschmidt - Hagerstown, MD Ch?a gi?i quy?t
Th? Hai 06/17 8.30 t?i 6 Tobaccology Haymarket - Haymarket, VA K?t qu?