loading
2:40 sáng

Chuyến bay ngày 1c B: Tiền

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 14: 6.000/12.000/12.000 BB Ante
Ngày 1C Chuyến bay B Mục nhập: 319
Người chơi ngày 1c bay B còn lại: 36

Chúng tôi đang xuống bảng B Day 1c Final 1c với chỉ còn 36 người chơi. Bây giờ họ mobifone khuyến mãi đều có tiền và đảm bảo tối thiểu 500 đô la cho những nỗ lực của họ.

Chuyến bay B ngày 1c sẽ kết thúc khi chỉ còn 16 người chơi.

0 bình luận Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *