Bar League Pro
quay màn hình android Tr?c tuy?n

B??c xay d?ng m? th?ng bo Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 24/8/22 @ 9:00 t?i

107 ng??i ch?i ?? tham gia
1.669,48 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
20 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
22 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

ban thang live khi nào vn đá vuabai9 slot game chơi game đánh bài online miễn phí
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Christopher Ossick Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 207,99 17,88 $ 100,00
2 Roberto Carroca Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 147,07 14.30 $ 0,00
3 Patrick Meadowcraft Gi?i ??u poker ngh? d??ng 120,08 11,92 $ 0,00
4 Stefano Berio Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 104.00 9,54 $ 0,00
5 David Rose Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 93,02 8.34 $ 0,00
6 Alex Cutler dvk9.com 84,91 7.15 $ 0,00
7 Kellianne Munichiello Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 78,61 5,96 $ 0,00
s? 8 Kathy Avery Aces Cracked Poker League 73,54 5.36 $ 0,00
9 Dan Appleman Trn gi?i ??u poker hng ??u 69,33 4,77 $ 0,00
10 Marian Walkup dvk9.com 65,77 4.17 $ 0,00
11 John Oetting Deepstacks Poker League 62,71 3.28 $ 0,00
12 Stephen Lofgren Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 60,04 3.28 $ 0,00
13 Eduardo Hernandez Carstens Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u kết quả trực tuyến bóng đá việt nam 57,69 3.28 $ 0,00
14 Jeffrey Dixon Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 55,59 3.28 $ 0,00
15 Jack Bell Deepstacks Poker League bảng đấu 53,70 3.28 $ 0,00
16 Mary Stoudt Riverchasers 52.00 2,68 $ 0,00
17 Merrill Eversman Gi?i ??u poker ngh? d??ng 50,45 đá gà trực tiếp casino 2,68 $ 0,00
18 Gina Odom Deepstacks Poker League 49,02 2,68 $ 0,00
19 Thea Johnson Deepstacks Poker League 47,72 2,68 $ 0,00
20 Doug Hudson Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 46,51 game bắn cá online 2,68 $ 0,00
21 Francesco Therisod Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 45,39 0,00 game bài hay $ 0,00
22 Nicholas Sims Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 44,34 0,00 $ 0,00