Bar League Pro
quay màn hình máy tính có tiếng Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 24/8/22 @ 6:00 PM

164 ng??i ch?i ?? tham gia
2.604,75 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
16 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
33 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

lien ket ca cuoc tổng xoilac 1 đại game b52
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Susan Kennedy Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 257,50 1,00 tivi online trực tuyến $ 0,00
2 Joseph Turnbach Riverchasers 182,08 1,00 fifa world cup 2018 tổ chức ở đâu $ 0,00
3 Jack Custer Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 148,67 1,00 $ 0,00
4 Mario Dangelo Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 128,75 1,00 tối nay ai đá vs ai $ 0,00
5 blackjack 21 Alex Bungener Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 115,16 1,00 $ 0,00
6 L Wilda Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 105.12 1,00 $bắn cá online pc 0,00
7 Betty Anderson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 97,33 1,00 chơi liêng 3 cây $ 0,00
s? 8 CJ Hickmon Deepstacks Poker League 91.04 1,00 $ 0,00
9 MICHELLE Stoneback Riverchasers 85,83 1,00 $ 0,00
10 Debry Adams Trn gi?i ??u poker hng ??u 81,43 1,00 $ 0,00
11 Lisa Wesley dvk9.com 77,64 1,00 $ 0,00
12 Theresa Campbell Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 74,33 1,00 $ 0,00
13 Joanne Bean Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 71,42 1,00 $ 0,00
14 Rice Frederick Deepstacks Poker League 68,82 1,00 $ 0,00
15 Danielle Kass Kh?ng gi?i h?n New York 66,49 1,00 $ 0,00
16 Pauline Nickolas Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 64,37 1,00 $ 0,00
17 Charles Moses dvk9.com 62,45 0,00 $ 0,00
18 Steve Rolbiecki dvk9.com 60,69 0,00 $ 0,00
19 Tom Murphy Poker Island Poker 59,07 0,00 $ 0,00
20 Hunter Doran Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 57,58 0,00 $ 0,00
21 Michelle Smith Deepstacks Poker League 56,19 0,00 $ 0,00
22 Steve Rose Lin ?on poker n?ng 54,90 0,00 $ 0,00
23 Brian Chin Kh?ng gi?i h?n New York 53,69 0,00 $ 0,00
24 Rick Dorsett Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 52,56 0,00 $ 0,00
25 Richard Stepanian Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 51,50 0,00 $ 0,00
26 Nate Nelson Ph h?p v?i gi?i ??u poker 50,50 0,00 $ 0,00
27 Meredith Foster Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 49,56 0,00 $ 0,00
28 Sherri Darpe Kontenders Poker USA 48,66 0,00 $ 0,00
29 Tracey Monahan Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 47,82 0,00 $ 0,00
30 BEN BALTER Chuy?n tham quan poker m?t l?n 47,01 0,00 $ 0,00
31 Frank Krainaker Gi?i ??u poker ngh? d??ng 46,25 0,00 $ 0,00
32 John Volpe Poker Island Poker 45,52 0,00 $ 0,00
33 Melissa Durante Deepstacks Poker League 44,82 0,00 $ 0,00