Bar League Pro
roulette tables Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 23/23/22 @ 12:00 t?i

126 ng??i ch?i ?? tham gia
1.994,17 Gi?i ??u c?a Champions/Super League thẻ bài pokemon tcg ?i?m ki?m ???c
12 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
26 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

nha cai uy tin viet nam
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Cameron c trch Kontenders Poker USA 225,70 1,00 $ 0,00
2 Christopher Weaver Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 159,60 1,00 $ 0,00
3 Stephen George Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 130.31 1,00 $ 0,00
4 Nicholas Sims Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 112,85 1,00 $ 0,00
5 Richard Wilbur Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 100,94 1,00 $ 0,00
6 Linda rebuck Riverchasers 92,14 1,00 $ 0,00
7 Anthony Kesaris Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 85,31 1,00 $ 0,00
s? 8 Camille Meyer Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 79,80 1,00 $ 0,00
9 Christopher Farkas dvk9.com 75,23 1,00 $ 0,00
10 Richard Bailey Riverchasers 71.37 1,00 $ 0,00
11 Chantell Mobley Cau l?c b? poker 5280 68,05 1,00 $ 0,00
12 Bill Rozinski Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 65,15 1,00 $ 0,00
13 Catherine-Anne Reardon Lin ?on poker n?ng 62,60 0,00 $ 0,00
14 Tracey Monahan Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 60,32 0,00 $ 0,00
15 Darrell Johnson Kontenders Poker USA 58,28 0,00 $ 0,00
16 Kyle Frank Lin ?on poker n?ng 56,43 0,00 $ 0,00
17 G. Scott Barber Riverchasers 54,74 0,00 $ 0,00
18 Rick Dorsett Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u đá banh trực tuyến hôm nay 53,20 0,00 $ 0,00
19 Zaxton Hillman dvk9.com 51,78 0,00 $ 0,00
20 Jonathan Burkett bảng bóng đá việt nam dvk9.com 50,47 0,00 $ 0,00
21 Dan McIntosh Kontenders Poker USA 49,25 0,00 $ 0,00
22 Larry Bess Chuy?n tham quan poker Texas 48.12 0,00 $ 0,00
23 John Volpe Poker Island Poker 47,06 0,00 $ 0,00
24 Mitchell Friedman Kontenders Poker USA 46,07 0,00 $ 0,00
25 Marco Duran dvk9.com 45,14 0,00 $ 0,00
26 Scott Melancon Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 44,26 sunwin trực tuyến 0,00 $ 0,00