loading
5:27 chiều

Ngày 1a: rất nghiêm trọng

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 7: 1.000/2.000/2.000 BB Ante
Ngày 1A Mục nhập: 525

Ron Licari

Ron Licari (Riverchasers) bảng xếp hạng vòng loại châu á đang thể thao chiếc áo phông Teddy KYB của mình từ những người quay phim poker cổ điển. Có vẻ như Licari đã là chính mình rất nghiêm trọng.

Anh ta đã đặt ngăn xếp chip của mình để làm việc sau giờ nghỉ và bây giờ ở gần đỉnh của chip với 80.000.

1 ý kiến Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bxh vl wc chau a bắt buộc được đánh dấu *

thẻ visa đen