loading
5:35 chiều

Giải vô địch quốc gia: Bàn cuối cùng đang được tiến hành

2017 Bar Poker Open National Championship
Cấp 27: 80.000/160.000 với 20.000 ante
Tổng số mục: 817
Người chơi còn lại: 8

Bảng cuối cùng

Tám người chơi còn lại đã trở lại chỗ ngồi của họ sau các bức ảnh, hướng dẫn và xin chúc mừng tất cả xung quanh.

Chỗ ngồi 1: Tom Amato - 1.245.000
Chỗ ngồi 2: Caryn Bustos - 3.380.000
Chỗ ngồi 3: Adam White - 2.300.000
Chỗ ngồi 4: Susan Kennedy - 4.660.000
Ghế 5: Zach Preta - 1.875.000
Chỗ ngồi 6: Jim Gardner - 930.000
Ghế 7: Glenn Resch - 255.000
Chỗ ngồi 8: Nick Sims - 5lol esports highlights,840.000

0 bình luận Ngày 14 tháng 6 năm 2017

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *