loading
4:02 PM

Ngày 1A: Tám là đủ cho Aaron Young

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 4: 400/800/800 BB Ante
Mục 1A Mục nhập: 499

Aaron Young

Aaron Young đã nhận được 8.800 người ở Pre-Flop và được gọi ở hai điểm. Các cầu thủ đã kiểm tra cuộc chạy bộ QH8C6DQS5H và Young đã chuyển AC8D cho một cặp Eights.

Điều đó là đủ khi các đối thủ của anh ta cho thấy Pocket Sevens và Ace Jack và Young đã tăng gấp ba lần trước khi nghỉ.

Aaron Young- 28.400

0 bình luận Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Để lại một câu cắt video online trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *