Giải đấu đặc biệt 10.000 đô la của Tháng ba vào ngày 17 tháng 4 năm 2020

Chúng tôi chỉ tăng áp sự kiện Giải đấu bình thường cho các cầu thủ hàng đầu vào tháng 3!Tham gia Pro và bắt đầu chơi ngay để kiếm được mục nhập của bạn!Những người chiến thắng giải đấu của Pro Pro, 300 người chơi hàng đầu vào tháng 3 và những người chơi có 20 mã thông báo trở lên có thể chơi vào ngày 17 tháng 4 năm 2021 @ 5:00 chiều cho khoản thanh toán tiền mặt trị giá 10.000 đô la này Tiếp tục đọc Giải đấu đặc biệt 10.000 đô la của Tháng ba vào ngày 17 tháng 4 năm 2020