Bar League Pro
tải đánh bài tứ sắc Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 23/23/22 @ 4:00 chi?u

154 ng??i ch?i ?? tham gia
2.436,54 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
15 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
31 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

dota 2 auto chess bảng xếp hạng bóng đá thế giới casino slot games vegas casino
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Donald White Kings and Queens Poker League 249,52 1,00 $ 0,00
2 Nicholas Statler Deepstacks Poker League 176,44 1,00 $ 0,00
3 Donald McCann dvk9.com 144.06 1,00 $ 0,00
4 Michael Ryan Chuy?n tham quan poker Texas 124,76 1,00 $ 0,00
5 John Donovan Kh?ng gi?i h?n New York 111,59 1,00 $ 0,00
6 Chantell Mobley Cau l?c b? poker 5280 101,87 1,00 $ 0,00
7 Timothy Hamilton Koala T Poker League 94,31 1,00 $ 0,00
s? 8 Mitchell Sharkey dvk9.com 88,22 1,00 $ 0,00
9 C?ng vin B t??c Kh?ng gi?i h?n New York 83,17 1,00 $ 0,00
10 Lawrence Saulnier Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 78,91 1,00 $ 0,00
11 Trudy Barkalow Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 75,23 1,00 $ 0,00
12 Andrew Upton Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 72,03 1,00 $ 0,00
13 Bill Rozinski Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 69,21 1,00 $ 0,00
14 Richard Terry 4 trang Deepstacks Poker League 66,69 1,00 $ 0,00
15 lịch khai mạc world cup Terra Patterson Lin ?on poker 2013 64,43 1,00 $ 0,00
16world cup tickets Jason Stevens dvk9.com 62,38 0,00 $ 0,00
17 Theresa Bratton dvk9.com 60,52 0,00 team oracle dota 2 $ 0,00
18 Ron Czerniak Cau l?c b? poker 5280 58,81 0,00 $ 0,00
19 Richard Marchant Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng lịch bong da viet nam 57,24 0,00 $ 0,00
20 Brandon Norris Kh?ng gi?i h?n New York giờ thi đấu vòng loại thứ 3 world cup 2022 55,80 0,00 $ 0,00
21 Edward Erhard Kh?ng gi?i h?n New York 54,45 0,00 $ 0,00
22 Tom Murphy Poker Island Poker 53,20 0,00 $ 0,00
23 Claude Williams Ph h?p v?i gi?i ??u poker 52,03 0,00 $ 0,00
24 Gualberto Arruda Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 50,93 0,00 $ 0,00
25 Lakishia Jefferson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 49,90 0,00 $ 0,00
26 Darrell Johnson Kontenders Poker USA 48,94 resorts casino 0,00 $ 0,00
27 Mike Kelly Kh?ng gi?i h?n New York 4cao thủ game bài8,02 0,00 $ 0,00
28 James Johnson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 47.16 0,00 $ 0,00
29 Rick Dorsett Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u xếp bài solitaire 46.34 0,00 $ 0,00
30 Mitchell Friedman Kontenders Poker USA 45,56 0,00 rikvip club $ 0,00
31 Gloria Andersen Chuy?n tham quan poker m?t l?n 44,82 tải tú lơ khơ 0,00 $ 0,00