loading
7:36 tối

Ngày 1D: Josh Hawkinson đầu tiên đến nửa triệu

2021 việt nam có đá nữa không Bar Poker Open National Championship
Cấp 10: 2.000/4.000/4.000 BB Ante
Mục 1D Ngày: 488
Người chơi ngày 1D còn lại: 125

Josh Hawkinson

Với việc đăng ký và nhập lại hiện đã đóng cửa lĩnh vực này đang mỏng với tốc độ nhanh chóng và các ngăn xếp lớn đang nổi lên. Josh Hawkinson (Poker Outlaws) là người lãnh đạo chip hiện tại. Hawkinson đang chơi chỉ hơn 500.000 và là người chơi đầu tiên vượt qua nửa triệu chip.

0 bình luận Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Để keo nha cai 1 tv lại một câu game bài ma thuật trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *