Bar League Pro
tải rik halloween Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o w88 live casino vo ngy 22/8/22 @ 6:00 PM

170 ng??i ch?i ?? tham gia
2.696,90 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
17 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
34 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

xoso888 soi cau mien phi tl bd truc tiep cá đồ chơi
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Ellen Schirmer Deepstacks Poker League 262,17 1,00 $ 0,00
2 Marvin Spruck Poker mi?n ph ? New York 185,38 1,00 $ 0,00
3 Kevin Sullivan Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 151.36 1,00 $ 0,00
4 Aleksandr Shkadron Poker mi?n ph ? New York 131,08 1,00 $ 0,00
5 Cnh ??ng Susan Poker Island Poker 117.24 1,00 $ 0,00
6 Laura Santeusanio Riverchasers 107,03 1,00 $ 0,00
7 C?ng vin B t??c Kh?ng gi?i h?n New York 99,09 1,00 $ 0,00
s? 8 Anthony Lundy Poker mi?n ph ? New York 92,69 1,00 $ 0,00
9 Christopher Farkas dvk9.com 87,39 1,00 $ 0,00
10 Thomas Biddle Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 82,90 1,00 $ 0,00
11 James Jones Gi?i ??u poker ngh? d??ng 79,05 1,00 $ 0,00
12 George Tibbo Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 75,68 1,00 $ 0,00
13 Joe Brower Koala T Poker League 72,71 1,00 $ 0,00
14 Christy Smith Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 70,07 1,00 $ 0,00
15 Timothy Mobley Cau l?c b? poker 5280 67,69 1,00 $ 0,00
16 Vivian Jennings Gi?i ??u poker ngh? d??ng 65,54 1,00 $ 0,00
17 Robert Glaser Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 63,58 1,00 $ 0,00
18 David Silva Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 61,79 0,00 $ 0,00
19 Betty Haarberg Trn gi?i ??u poker hng ??u 60,15 0,00 $ 0,00
20 Steven Lau Lin ?on Poker Island Staten 58,62 0,00 $ 0,00
21 Edward Erhard Kh?ng gi?i h?n New York 57,21 0,00 $ 0,00
22 Randall Baldonado dvk9.com 55,89 0,00 vòng loại thứ ba world cup 2022 $ 0,00
23 Don Coutu Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 54,67 game fifa là gì 0,00 $ 0,00
24 Sue Spritzer Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u sau vòng loại thứ 3 world cup 2022 53,51 0,00 $ 0,00
25 Tracey Monahan Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 52,43 0,00 $ 0,00
26 Mary Gosnell-Caplan Riverchasers 51,42 0,00 $ 0,00
27 John Calabresi Texas Holdem Poker Tours 50,45 0,00 $ 0,00
28 Scott Melancon Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 49,54 0,00 $ 0,00
29 Barry Rauenzahn Riverchasers 48,68 0,00 $ 0,00
30 G?o Brandon chơi sunwin Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 47,86 0,00 $ 0,00
31 hb888 game Conrade Atkinson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 47,09 0,00 $ 0,00
32 G?u Pamela Kings and Queens Poker League 46.34 0,00 $ 0,00
33 BEN BALTER Chuy?n tham quan poker m?t l?n 45,64 0,00 $ 0,00
34 William Wagner Kh?ng gi?i h?n New York 44,96 0,00 $ 0,00