Bar League Pro
tổng hợp game bài đổi thưởng uy tín nhất Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 19/8/22 @ 12:00 t?i

122 ng??i ch?i ?? tham gia
1.918,70 tổng hợp game bài đổi thưởng uy tín nhất Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
12 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
25 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

game bắn cá offline mau binh online
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Stephen George Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 222,09 1,00 $ 0,00
2 Anthony Lorento Poker mi?n ph ? New York 157.04 1,00 $ 0,00
3 Tracey Monahan Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 128,22 1,00 $ 0,00
4 Bill Rozinski Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 111.05 1,00 $ 0,00
5 Julie Campbell Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 99,32 1,00 $ 0,00
6 Rick Dorsett Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 90,67 1,00 $ 0,00
7 Frank Ortiz Texas Holdem Poker Tours 83,94 1,00 $ 0,00
s? 8 Richard Terry Deepstacks Poker League 78,52 1,00 $ 0,00
9 Theresa Campbell Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 74,03 1,00 $ 0,00
10 Tim t?t dvk9.com 70,23 1,00 $ 0,00
11 Gerry Gulick Riverchasers 66,96 1,00 $ 0,00
12 Diana Maciel Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 64.11 1,00 $ 0,00
13 Samuel Fernandez Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 61,60 0,00 $ 0,00
14 Kelly Graves Kh?ng gi?i h?n New York 59,36 0,00 $ 0,00
15 Brian Chin Kh?ng gi?i h?n New York 57,34 0,00 $ 0,00
16 John Maguire Jr Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 55,52 0,00 $ 0,00
17 David Varner Gi?i ??u poker ngh? d??ng 53,87 0,00 $ 0,00
18 Ronald Batter Riverchasers 52,35 0,00 $ 0,00
19 Barry Rauenzahn Riverchasers 50,95 0,00 $ 0,00
20 Theresa Bratton dvk9.com 49,66 0,00 $ 0,00
21 Timothy Joyce Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 48,46 0,00 $ 0,00
22 Tommy Genova dvk9.com 47,35 0,00 $ 0,00
23 Chun Destramp Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 46.31 0,00 $ 0,00
24 Lynn neme Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 45,33 0,00 vuaclub squid $ 0,00
25 Tony Theissen Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 44,42 spins casino 0,00 xem lịch bóng đá việt nam $ 0,00