Bar League Pro
tai game nhat vip Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 20/8/22 @ 10:00 t?i

144 ng??i ch?i ?? tham gia
2.268,72 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
14 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
29 j79 club Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m
dvk9.com
cakhia tv

?? ?i?u ki?n

K?t qu? s? ki?n

nhat vip ios google map com vn gws_rd ssl chơi go88
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Constance Hackmann Deepstacks Poker League 241,29 1,00 $ 0,00
2 Stephen Saporetti Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng vn đá 170,62 1,00 $ 0,00
3 Mary Stevenson Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 139,31 1,00 $ 0,00
4 Joseph LeBlanc Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 120,64 1,00 $ 0,00
5 Amy Bellinghieri Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 107,91 1,00 $ 0,00
6 Mark Smith Trn gi?i ??u poker hng ??u 98,50 1,00 $ 0,00
7 Luis Almeida Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 91,20 1,00 $ 0,00
s? 8 Miguel Reyes Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 85,31 1,00 $ 0,00
9 Kristen Mehlenbacher Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 80,43 1,00 $ 0,00
10 Tom Murphy Poker Island Poker 76.30 1,00 $ 0,00
11 Bill Moyes Chuy?n tham quan poker m?t l?n 72,75 1,00 $ 0,00
12 Jennifer Cummings Riverchasers 69,65 1,00 $ 0,00
13 Al Ciccarone Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 66,92 1,00 $ 0,00
14 Jimmy Satlawa Lin ?on poker n?ng 64,49 1,00 $ 0,00
15 Steve Rose Lin ?on poker n?ng 62.30 0,00 $ 0,00
16 Leigh Ann Merry Lin ?on poker n?ng 60,32 0,00 $ 0,00
17 Curt Devries Trn gi?i ??u poker hng ??u 58,52 0,00 $ 0,00
18 Sheldon Thibodeau Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 56,87 0,00 $ 0,00
19 Donald McCann dvk9.com 55,36 0,00 $ 0,00
20 Susan Deamato Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 53,95 0,00 $ 0,00
21 Paul Poirier dvk9.com 52,65 0,00 $ 0,00
22 L Wilda Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 51,44 0,00 $ 0,00
23 Dylan Sweeney Poker mi?n ph ? New York 50,31 0,00 $ 0,00
24 Robert Lovinger Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 49,25 0,00 $ 0,00
25 Kelly Adams Badger Poker 48,26 0,00 $ 0,00
26 Francis Rabuck Riverchasers 47.32 0,00 $ 0,00
27 Travis Keller Aces Cracked Poker League 46,44 0,00 $ 0,00
28 Susan Smith Misfits Poker League 45,60 0,00 $ 0,00
29 Kevin Sullivan Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 44,81 trò chơi đánh bài tiến lên miền nam 0,00 $ 0,00