Aces Cracked Poker League
thẻ bài ma thuật Colorado

2 ??a ?i?m
7 tr ch?i m?i tu?n

Aces Cracked Poker League l m?t gi?i ??u lin k?t poker poker.

all arcana dota 2 Aces Cracked Poker League

?? ?i?u ki?n

Bar Poker Open Championship Vng lo?i g?n ?ay

Raghu Pradhan Pro

?? ?i?u ki?n 08/07/2022

Felix Munoz Pro

?? ?i?u ki?n 08/07/2022

Patty Hayward

?? ?i?u ki?n 07/31/2022

s? ki?n s?p t?i

H?m nay Ngy mai Tu?n Tu?n t?i
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Thu 08/25 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Th? Su 08/26 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Thu 08/25 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Th? Su 08/26 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Th? b?y 08/27 13:00 Phng ch? th? thao ngoi san kh?u N?ng tr?i Tay Nguyn, CO
Th? b?y 08/27 16:00 Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Th? Hai 08/29 6:00 t?i Phng ch? th? thao ngoi san kh?u N?ng tr?i Tay Nguyn, CO
Tue 08/30 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Th? t? 08/31 6:00 t?i Phng ch? th? thao ngoi san kh?u N?ng tr?i Tay Nguyn, CO
Thu 09/01 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
online poker
Ngy Th?i gian ??a ?i?m ??a ?i?m
Th? Su 09/02 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Th? b?y 09/03 13:00 Phng ch? th? thao ngoi san kh?u N?ng tr?i Tay Nguyn, CO
Th? b?y 09/03 16:00 Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Th? Hai 09/05 6:00 t?i Phng ch? th? thao ngoi san kh?u N?ng tr?i Tay Nguyn, CO
Tue 09/06 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng
Th? t? 09/07 6:00 t?i Phng ch? th? thao ngoi san kh?u N?ng tr?i Tay Nguyn, CO
Thu 09/08 6:30 chi?u Feel Bar & Restaurant Englewood, ??ng

B?ng x?p h?ng Super League

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#1 Richard Wadleigh 1.924,09
#2 b52 nổ hũ Doug Comiskey 1.427.04
#3 Rhonda Blagg 1.386,76
#4 Curtis Mock 1.372,64

K?t thc ma trn dng ny v D? ?on c?a chng t?i cho th?y r?ng b?n s? c th? ?? ?i?u ki?n cho m?t l?i th? t? ph?c h?i/b? sung mi?n ph trong tr?n chung k?t tr?c tuy?n Super League. thẻ ngân hàng visa

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m ??n t?ng ti?p theo Cc c?p ?? ?? ?i?u ki?n
#5 Chris Hedrick 1.240,37 132,27
#6 Clarence Silva Pro 1.136,58 236,06
#7 Matt Costello b52 game đánh bài đổi thưởng 968,48 404.16
#s? 8 Jim Osbourn Pro 924.12 448,52
#9 Brian Aldrich 890,84 481,80
#10 John Gerdes tải game đánh bài lux club 844,93 527.71

K?t qu? s? ki?n

Ngy Th?i gian Ng??i ch?i ??a ?i?m
Th? t? 08/24 6:00 t?i Phng tr?ng by th? thao ngoi san kh?u Broadway - Highland Ranch, CO Ch?a gi?i quy?t
TUE 08/23 6:30 chi?u 35 Feel Bar & Restaurant - Englewood, CO K?t qu?
ea sport Th? Hai 08/22 6:00 t?i 43 Phng tr?ng by th? thao ngoi san kh?u Broadway - Highland Ranch, CO casino judi K?t qu?
Th? b?y 08/20 16:00 49 Feel Bar & Restaurant - Englewood, CO K?t qu?
Th? b?y 08/20 13:00 Phng tr?ng by th? thao ngoi san kh?u tiến lên miền nam đổi thưởng Broadway - Highland Ranch, CO Ch?a gi?i quy?t
Th? Su 08/19 6:30 chi?u lich dau viet nam 65 Feel Bar & Restaurant - Englewood, CO K?t qu?
Thu 08/18 6:30 chi?u 45 Feel Bar & Restaurant - Englewood, CO K?t qu?
Th? t? 08/17 6:00 t?i 34 Phng tr?ng by th? thao ngoi san kh?u Broadway - Highland Ranch, CO K?t qu?
Tue 08/16 6:30 chi?u 39 Feel Bar & Restaurant - Englewood, CO K?t qu?
việt nam ngày mấy đá Th? Hai 08/15 6:00 t?i 36 Phng tr?ng by th? thao ngoi san kh?u Broadway - Highland Ranch, CO K?t qu?