Bar League Pro
thomo casino 67 Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 19/8/22 @ 2:00 chi?u

146 ng??i ch?i ?? tham gia
2.328,80 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
14 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
30 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

cricket wm đánh bạc trên mạng lịch thi đấu vòng loại 3 world cup 2022
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Eric Heitner Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 242,96 1,00 $ 0,00
2 Paul Sobchot Pikes Peak Poker choi phom online 171,80 1,00 $ 0,00
3 Larry Bess Chuy?n tham quan poker Texas đánh phỏm 140,27 1,00 trực tiếp bóng đá châu âu $ 0,00
4 Samuel Bell trò chơi đánh bài tiến lên miền nam Deepstacks Poker League 121,48 keo banh hom nay 1,00 $ 0,00
5 Alex Bungener Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng ke0 nha cai 1 108,65 1,00 $ 0,00
6 Susan Kennedy Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 99,19 1,00 $ 0,00
7 Mitchell Sharkey dvk9.com 91,83 1,00 $ 0,00
s? 8 Louis Belcher Trn gi?i ??u poker hng ??u 85,90 1,00 $ 0,00
9 Florence Buckley Kontenders Poker USA 80,99 1,00 $ 0,00
10 Chun Destramp Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 76,83 1,00 $ 0,00
11 Ni?m vui Martinek Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 73,25 1,00 $ 0,00
12 Pratima Pradhan Trn gi?i ??u poker hng ??u 70,14 1,00 $ 0,00
13 Tim Mohr Pikes Peak Poker 67,38 1,00 $ 0,00
14 Will Olsson Kh?ng gi?i h?n New York 64,93 1,00 $ 0,00
15 Brook Bullock Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 62,73 0,00 $ 0,00
16 Cardoso Nicole Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 60,74 0,00 $ 0,00
17 Karen Kraemer dvk9.com 58,93 0,00 $ 0,00
18 Kelly Kirk Pikes Peak Poker 57,27 0,00 $ 0,00
19 Jan Kirk Pikes Peak Poker 55,74 0,00 $ 0,00
20 Joe Brower Koala T Poker League 54,33 0,00 $ 0,00
21 G?o Brandon Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 53,02 0,00 $ 0,00
22 Patrick Clary Lin ?on poker n?ng 51,80 0,00 $ 0,00
23 Zaxton Hillman dvk9.com 50,66 0,00 $ 0,00
24 Theresa Bratton dvk9.com 49,59 0,00 $ 0,00
25 Richard Landers Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 48,59 0,00 $ 0,00
26 Bettina Clary Lin ?on poker n?ng 47,65 0,00 $ 0,00
27 Steve Rose Lin ?on poker n?ng 46,76 0,00 $ 0,00
28 Hazel Jacobs dvk9.com 45,91 0,00 $ 0,00
29 Linda Fuchs Riverchasers 45,12 0,00 $ 0,00
30 Donald McCann dvk9.com 44,36 0,00 $ 0,00