loading
5:01 chiều

Ngày 1B: Paul Bradford Vaults lên hàng đầu

2021 Bar Poker Open National Championship
Cấp 6: 800/1.600/1.600 BB Ante
Ngày 1B Mục nhập: 293

Paul Bradford

Paul Bradford (Kontenders) và đối thủ của anh ta đang đứng đầu trên những chiếc 9S8S2S. Bradford đã bắn ra một vụ cá cược 20.000 và đối thủ của anh ta đã di chuyển tất cả với giá 79.000. Bradford đã gọi lần lượt hơn 9C9D cho bộ hàng đầu và đối thủ của anh ta đã cho thấy KSKD Pocket Kings với một trận hòa.

Turn AC và River 10D đã niêm phong để đối phó cho Bradford để kiếm cho anh ta chiếc nồi lớn nhất của giải đấu. Bradford hiện đang ngồi sau một đống lớn khoảng 180.000 và là người lãnh đạo Chip 1B mới của chúng tôi.

0 bình luận Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Để quay phim lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *