Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng
trò chơi bài Ma, ri

H?i tr??ng c?u h?a Providence vo ngy 23/23/22 @ 6:30 chi?u

36 ng??i ch?i ?? tham gia
527.37 ?i?m Super League ki?m ???c
world cup team
3 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
8 ng??i ch?i ki?m ???c ?i?m Super League

K?t qu? s? ki?n

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Andre Savage 120,64 1,00 $ 0,00
2 Jhonny Ortiz 85,31 1,00 $ 0,00
3 Brendan McGinn 69,65 1,00 $ 0,00
4 Louis n?i lo?n 60,32 0,00 $ 0,00
5 trò chơi bài Matthew Costa-Rodrigues 53,95 0,00 $ 0,00
6 phom Nick McGhie 49,25 0,00 $ 0,00
7 Nicole Theroux king fun đổi thưởng Pro 45,60 0,00 $ 0,00
s? 8 Steve Morey 42,65 ty so keo nha cai 0,00 $ 0,00