Bar League Pro
trò chơi blackjack Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 24/24/22 @ 10:00 sng

113 ng??i ch?i ?? tham gia
chơi game yugioh 1.760,22 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
11 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
23 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

đánh bài cào online cerberus esports lol vòng loại wc 2022 châu á code vua bài 2021
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Mitchell Friedman Kontenders Poker USA 213,74 code rio66 1,00 $ 0,00
2 Terry Sparks Chuy?n tham quan poker Texas 151,14 1,00 $ 0,00
3 Belinda Pruett Poker Outlaws 123,40 1,00 world cup 2022 $ 0,00
4 Joanne Bean Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 106,87 1,00 $ 0,00
5 Al Ciccarone Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 95,59 1,00 $ 0,00
6 Jeanne Mattar dota 2 ranking Riverchasers 87,26 1,00 $ 0,00
7 Carole Barrett Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 80,79 1,00 $ 0,00
s? 8 Theresa Campbell Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 75,57 1,00 $ 0,00
9 Ron Czerniak Cau l?c b? poker 5280 71,25 1,00 $ 0,00
10 Tom Gralton Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 67,59 1,00 $ 0,00
11 James Irwin dvk9.com 64,45 1,00 $ 0,00
12 Joseph LeBlanc Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 61,70 0,00 $ 0,00
13 Lee Demers Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 59,28 0,00 $ 0,00
14 Edward Erhard Kh?ng gi?i h?n New York 57,13 0,00 $ 0,00
15 Michael Czopek Deepstacks Poker League 55,19 0,00 $ 0,00
16 Thomas Thygerson Koala T Poker League 53,44 0,00 $ 0,00
17 Betty Haarberg Trn gi?i ??u poker hng ??u 51,84 0,00 $ 0,00
18 Henry Faleski Riverchasers 50,38 0,00 $ 0,00
19 Gabriel Brascich Chuy?n tham quan poker m?t l?n 49,04 0,00 $ 0,00
20 Nicholas Stewart Poker mi?n ph ? New York 47,79 0,00 $ 0,00
21 James Jones Gi?i ??u poker ngh? d??ng 46,64 0,00 $ 0,00
22 Evan Myers Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 45,57 0,00 $ 0,00
23 Daniel Pearson Riverchasers kubet đăng nhập 44,57 0,00 $ 0,00