lịch thi đấu fifa world cup

Bar League Pro
tro choi cau ca 3d Tr?c tuy?n

Pro B??c 1: Vng lo?i tr?c ti?p ?o vo ngy 21/21/22 @ 2:00 chi?u

140 ng??i ch?i ?? tham gia
2.192,79 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
14 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
bảng xêp hạng vòng loại wc 28 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a bongdaso tỷ lệ Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

nohu 52 net wendy russian roulette
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Eric Grimm dota 2 guide Kh?ng gi?i h?n New York 237,91 1,00 $ 0,00
2 tỷ số kèo châu á David Rose Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 168,23 1,00 $ 0,00
3 Kenneth Goff Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 137,36 1,00 $ 0,00
4 David Varner Gi?i ??u poker game đổi tiền thật ngh? d??ng 118,96 1,00 $ 0,00
5 Richard Bailey Riverchasers 106,40 1,00 $ 0,00
6 Paul Cassella game fa88 Kh?ng gi?i h?n New York 97,13 1,00 $ 0,00
7 roulette online Jodie Wunderlich Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 89,92 1,00 $ 0,00
s? 8 Robert Sellers, Jr. Ph h?p v?i gi?i ??u poker 84.11 1,00 $ 0,00
9 Joseph LeBlanc Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 79.30 1,00 $ 0,00
10 Scott Berberian Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 75,23 1,00 $ 0,00
11 Donald White Kings and Queens Poker League 71,73 1,00 $ 0,00
12 Rhonda Dias Kontenders Poker USA 68,68 1,00 $ 0,00
13 Charles Moses dvk9.com 65,98 1,00 $ 0,00
14 Tom Murphy Poker Island Poker 63,58 1,00 $ 0,00
15 Joe Brower Koala T Poker League 61,43 0,00 $ 0,00
16 Rng r?c Gregory dvk9.com 59,48 0,00 $ 0,00
17 James Jones Gi?i ??u poker ngh? d??ng 57,70 0,00 $ 0,00
18 Paul Harris Trn gi?i ??u poker hng ??u 56,08 0,00 $ 0,00
19 Teresa Heusser Trn gi?i ??u poker hng ??u 54,58 0,00 $ 0,00
20 Edward Gavenas Gi?i ??u poker ngh? d??ng 53,20 0,00 $ 0,00
21 Rhonda Williamson Aces Cracked Poker League 51,92 0,00 $ 0,00
22 James Coleman Chuy?n tham quan poker ph??ng ??ng 50,72 0,00 $ 0,00
23 Douglas Bowen Trn gi?i ??u poker hng ??u 49,61 0,00 $ 0,00
24 Daniela Makela Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 48,56 0,00 $ 0,00
25 Dolores Cherkasky Riverchasers 47,58 0,00 $ 0,00
26 Barry Rauenzahn Riverchasers 46,66 0,00 $ 0,00
27 Christy Smith Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 45,79 0,00 $ 0,00
28 Terri Mattiola Riverchasers 44,96 0,00 $ 0,00