loading
4:53 chiều

Giải vô địch BPO: Lucero Flushes Away Pocket Rockets

Rick Lucero (Pikes Peak Poker)

Rick Lucero (Pikes Peak Poker)

Jill Pratt tăng lên 2.500 từ dưới the c worldkhẩu súng và Rick Lucero thực hiện cuộc gọi. Họ đi lên đến J ? 9 J ? Flop và Pratt tiếp tục với số tiền đặt cược là 5.000.

Lucero gọi và cả hai người chơi kiểm tra thẻ lần lượt 3. 7 ? hoàn thành hội đồng quản trị và Pratt dẫn ra với đặt cược 2.500. Lucero lãng phí không có thời gian tăng lên 7.000 và Pratt thực hiện cuộc gọi. Lucero cho thấy a?K ? cho các hạt sông xả. Pratt lóe lên A ? A ? khi cô ném chúng vào muck.

0 bình luận Ngày 28 tháng 6 năm 2016

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

việt nam đá mấy giờ ngày mai