Bar League Pro
vinagames online games Tr?c tuy?n

Pro Private B??c 1: ch? c vng lo?i tr?c ti?p ?o NPPT vo ngy 24/24/22 @ 8:30 t?i

17 ng??i ch?i ?? tham gia
230,83 Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m ki?m ???c
1 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
4 Ng??i ch?i ki?m ???c Gi?i ??u c?a Champions/Super League ?i?m

K?t qu? s? ki?n

tải cf68
Th? h?ng Ng??i ch?i lin ?on ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Daniela Makela Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 82,90 1,00 $ 0,00
2 Vicki Kolessa Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 58,62 0,00 $ 0,00
3 Bill Rozinski Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 47,86 0,00 $ 0,00
4 Cheryl Haas Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 41,45 0,00 $ 0,00
5 Ni?m vui Martinek Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
6 Carolann Gonzalez Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
7 Terry Johnson Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
s? 8 Fredrick Wicks Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u xoilac tv 90phut 0,00 0,00 $ 0,00
9 Eric Heitner quarter finals Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
10 Tony Theissen các bảng vòng loại world cup 2022 châu âu Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 casino dice $ 0,00
11 lịch thi đấu vòng 2 world cup 2018 Joanne Bean Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 game bài b888 $ 0,00
12 Christy Smith Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
13 Christopher Duva Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
14 Thomas Pearce Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
15 Eduardo Hernandez Carstens Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
16 Jorge Goyanes Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00
17 Claudio Calderon Kh?ng gi?i h?n chuy?n tham quan poker qun r??u 0,00 0,00 $ 0,00